Search

Reyog Ponorogo

situs kebudayaan dan kesenian Ponorogo

Tag

reyog

Sejarah Ponorogo Versi Jawa ndueso

Image

Wektu iku malem Akad Legi jam songonan bengi, koyo biasane aku ndayoh nggone Mbah Warsito saperlu nompo wejangan, konon Mbah Warsito iku salah sijine keturunan warok murite Ki Ageng Kutu.

Dikancani wedang kopi sak ceret, kacang goreng sak pireng, lan ora lali aku yo ngedukne rokok sampoerna ijo rong bungkus klangenane Mbah Warsito dorongan neng amben ing ngarep omah bengi iku Mbah Warsito ndongeng Continue reading “Sejarah Ponorogo Versi Jawa ndueso”

Advertisements

Selayang Pandang Blog Reyog Ponorogo

Reyog Ponorogo

Situs reyogponorogo.wordpress.com  mencoba memberikan informasi atas warisan budaya daerah, yaitu REYOG yang saat ini juga telah menjadi salah satu aset budaya nasional bangsa Indonesia. juga memberikan informasi kapan ada event2 reyog secara nasional maupun lokal. Continue reading “Selayang Pandang Blog Reyog Ponorogo”

Blog at WordPress.com.

Up ↑