Image

Wektu iku malem Akad Legi jam songonan bengi, koyo biasane aku ndayoh nggone Mbah Warsito saperlu nompo wejangan, konon Mbah Warsito iku salah sijine keturunan warok murite Ki Ageng Kutu.

Dikancani wedang kopi sak ceret, kacang goreng sak pireng, lan ora lali aku yo ngedukne rokok sampoerna ijo rong bungkus klangenane Mbah Warsito dorongan neng amben ing ngarep omah bengi iku Mbah Warsito ndongeng

“Lhe…” Panggilan khas wong jowotenan nyeluk putune. “ngerti ra we nyapo kabupaten iki jenenge Ponorogo?”

“Mboten mbah…”jawabku merendah, supoyo Mbah Warsito gelem cerito sejarahe Ponorogo.

“Lho…piye to kowe ki jare wong Ponorogo tapi kok gak ngerti piye ceritane.”

Ndudut seuthil sampoerna songko bungkus, koyo anak buah sing setia marang bose korek tak sumet tak slomotne rokok sing diemut Mbah Warsito, disedot jeru banget banjur buleg metu songko bolongan irunge, Mbah warsito ngawiti ceritane.

“Dadi menungso iku kudu anduweni batin sing kuat, biso moco kahanan urip, nek perlu ndue roso cipto sukmo pramono manunggaling kawulo Gusti melihat dengan mata Alloh, ngerti sakdurunge winarah. Pono iku yo pramono maksude anduweni kekuatan bathin sing biso moco kahanan jaman, nduweni pemikiran intelektual,  miker kahanan ora mung ngangge ilmu dunia tapi mikire ngangge ilmu akherat.” cingker tak isi wedang kopi songko ceret tak cedakne Mbah Warsito banjur di sruput.

“Rogo yo kudu podo kuate koyo jiwo, Meskipun ora nduweni ilmune Gathutkoco sing otot kawat balung wesi ora tedas tapak palune pande tapi rogo yo kudu kuat nyonggo abote ilmu sing di songgo jiwo, ngrokok kok dilarang diharamke ngetok-ngetok’i nek gak siap gak wani mati iku, rogone gak kuat iku opo maneh jiwone.” Mbah Warsito nyruput maneh wedange banjur rokok’e disedot sak jeru-jerune sampek ngebak’i paru-parune, seolah-olah ndudoi aku yen ngrokok iku ora ono hubungane karo kematian, buktine kawit umur 10 taun Mbah Warsito wis iso ngrokok, sampek saiki iseh tetep ngrokok ora pernah terkena penyakit opo-opo, aku nglirik bungkus rokok aku lagek sadar ternyata tulisan sing ono ing tiap bungkus rokok iku ternyata salah, Lha buktine Mbah Warsito sing hampir 70 tahun ngrokok biso nduwe anak 7, bukti nek beliau ora impotensi kan?

“Jaman biyen,” Mbah Warsito nerusake ceritane ” Ono kerajaan sing diwastani Wengker, Wengker iku asale songko kata Wono kang Angker artine alas sing wingit amargo rojone Wengker iku demit sekti sing jenenge Darmowati anak turune Prabu Boko rojone demit ing tanah Jowo. Rojo Wengker nduweni 3 pengikut menungso sing sekti mondroguno. Banjur 3 pengikute  iku metu songko alas wengker banjur nggawe padepokan ing Bantar yoiku tanah ombo sing ono mung suket gajah tok,  Angin sumilir tampo wates mongko padepokan iku dijenengi Bantar Angin. Suatu saat ono pendekar kesasar jenenge Panji banjur mbeguru ing Banatar Angin amergo Panji bocah sing seneng berkelana sampek kesasar mulane gurune aweh jeneng Panji Klono, Amergo wis tuwo 3 pendiri Bantar Angin nyepi meninggalkan padepokan yoiku Raden Mas Jin Jami Jaya semedi ing Gunung Semeru, Raden Panji Nilosuwarno menyang Jolotundo Blitar, Lan Ki Gedug Padang Ati menyang Gunung Bromo. mongko Bantar Angin dipasrahake Panji Klono.” Mbah Warsito nyecek rokok’e, nyruput kopi banjur nerusake cerito

“Panji Klono sing hobine mancing budal menyang telogo Ngebel, ing ndalan ketemu Pujonggo Anom Ketut Suryongalam nantang gelut, naliko Panji Klono meh menang muncul Joyo Dipo yoiku Sunan Lawu Browijoyo adalah putrane Prabu Browijoyo V sing nggawe padepokan ing Gunung Lawu, maksude arep misah Sunan lawu malah dikeroyok Panji Klono lan Suryongalam, tapi Sunan Lawu sing menang mongko Panji Klono lan Suryongalam mbeguru marang Sunan Lawu. Panji Klono diwarisi gaman Pecut Samandiman, lan Suryongalam diwei ajian landak putih.

Naliko wes lulus songko Lawu Panji Klono muleh menyang Bantar Angin lan ngedekne Kerajaan Bantar Angin, Panji Klono ganti jeneng lan bergelar Raden Klono Sewandono, Sewandono iku songko tembung Siswo Handono artine murid sing kendel ora nduweni roso wedi.

Disambi nglethik kacang goreng, lan Mbah Warsito nyumet rokok maneh banjur nerusake cerito.

“Pujonggo Anom Ketut Suryongalam asline wong bali kang dadi punggawane Mojopahit ing jamane Prabu Brawijaya V , Pendekar Mojopahit sing mbalelo minggat menyang Bantar Angin lan kondang kanthi jeneng Ki Ageng Kutu ngedekne padepokan silat, murit-murite dijuluki Warok artine wong kang wes sempurno ilmune, biso dadi petunjuk hidup, menep ing roso lan napsu. Ora mung ampuh kanuragane nanging ampuh ugo ilmu batine. poro warok sing wes lulus songko padepokane Ki Ageng Kutu akeh sing gabung dadi prajurit Bantar Angin. Ki Ageng Kutu dewe diangkat dadi patih Bantar Angin hajejuluk Patih Bujang Ganong.

“Dadi rojo wes mulyo tapi durung nduwe bojo Klono Sewandono kesepian, krungu ono Putri Rojo Kediri sing kondang ayu pasuryane ibarat iso nyonggo langit Klono Sewandono budal nglamar dibaturi Bujang Ganong lan dikawal poro warok. teko kediri ternyata wes ono saingane, yoiku Prabu Singo Barong kang sekti mondrogno tapi sayang rambute akeh tumone jarang kramas mergo jaman iku durung ono sampo, alternatipe Singo Barong nyolong merak ing Bantar Angin daerah iku akhire dijenengke “Mlarak” songko tembung Maling Merak, merak-merak iki biasane golek pangan teko siseh lor lan kipunan ing kono mongko daerah iku diwastani Kaponan, bekase kipu merak iki soyo suwe soyo jeru lan dadi mbeji mongko terciptalah Mbeji Kaponan. Manuk merak sing dicolong Singo Barong iku di ingu lan digowo menyang ngendi wae saperlu nuthuli tumo ing ndase Singo Barong, Simbiosis mutualismelah jare buguru.

Keputusan akhire dienekne perang tanding Klono Sewandono Vs Singo Barong, sopo sing menang entuk ngawini Dewi Ragil kuning kang hajejuluk Dyah Ayu Dewi Songgo Langit

Pendekar ngendi wae ora ono sing wani nglawan Singo Barong, nanging Klono Sewandono ora wedi, Naliko arep maju ing medan arena Klono Sewandono dicegah Bujang Ganong, tak aku wae sing nglawan  Singo iki, Akhire pertarungan diganti Singo Barong Vs Bujang ganong. Singo Barong kalah mongko bolo-balane ngamuk, nanging biso diatasi dening poro Warok.

Diboyonglah Dewi Songgolangit menyang Kauman, Sumoroto pusate kerajaan Bantar Angin, Kyai Tunggul Naga yoiku pusoko wujute tombak konon di boyong Bujang Ganong songko tuban yoiku pusakane Ronggolawe didadeake pusoko simbol Kerajaan Bantar Angin, Pengaruh Bujang Ganong ing Bantar Angin kuat banget ngluwihi rojone dewe, sebab Bujang Ganong sing Asline Ki Ageng Kutu yoiku mantan punggowo Mojopahit iseh nyimpen dendam marang Prabu Browijoyo V sing dianggep ora becus ngatasi kerajaan, poro warok sing soyo suwe soyo akeh lan tambah sekti lan sikape Ki Ageng Kutu sing musui Mojopahit semakin mengkhawatirkan pihak Mojopahit, mongko diutuslah Sunan Klijogo lan Ki Ageng Mirah suponyo nyelidiki keadaan Bantar Angin. Sunan Kali Jogo menyimpulkan tokoh Ponorogo sing paling berpengaruh memang bener yoiku Ki Ageng Kutu mongko diutuslah putrane Prabu Browijoyo V yoiku Lembu Kanigoro supoyo nyekel Ki Ageng Kutu.

Lembu Kanigoro bergelar Raden Katong nggowo murite Selo Aji lan 40 santri budal menyang Bantar Angin. teko daerah Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan (saiki) Raden katong nggawe padepokan, lan mulai nyerang Ki Ageng Kutu tapi ora biso dikalahake, sebab selain nduweni gaman Koro Welang, Jabardas, lan Condong Rawe sing konon yen keris luk 13 iku di cabut songko rongkone mongko musue bakal keroken gatelen ora mari-mari ugo Ki Ageng Kutu wes pernah mbeguru marang Sunan Lawu Joyo Dipo yang tidak lain adalah saudara Raden Katong dewe.”

Mbah Warsito mandek sedelo nyecek rokok, banjur nyumet maneh aku yo semono ugo wedang kopi sing wes adem tetep seger disruput Mbah Warsito, aku wis ora sabar kepengen ngerti kelanjutan critane,”gek terus pripun mbah carane Raden Katong ngalahake Ki Ageng Kutu,”

Seolah-olah berat rasane nyritakne kakalahan kakek moyange, Mbah Warsito nyedot sampoernane sui banget banjur ngempos lan mulai ndongeng maneh. “Ki Ageng Kutu nduweni anak wadon jenenge Niken Gandini dimanfaatne Raden katong dirayu bakal didadek’ake bojo yen iso njupuk keris Cendong Rawe lan Keris Jabardas, sawise berhasil ngrebut keris iku Raden Katong nyerbu Ki Ageng Kutu ing Wringin Anom (sambit) Patih Selo Aji lan Ki Ageng Mirah terus mburu Ki Ageng Kutu sampek ilang ing Gunung Dloko (Bungkal). Ki Ageng Kutu mati opo urip teko saiki ora ono sing ngerti.

Sawise iku Raden Katong ngumpulake rakyat lan mengambil alih kekuasaan Bantar Angin, Rakyat Bantar Angin di bujuk supoyo manut mongko dewek’e ganti jeneng dadi Sri Bathoro Katong, Bathoro artine manusia setengah dewa. lan Bantar Angin di ganti jeneng maleh Ponorogo, artine yoiku handuweni ilmu lahir lan batin kang sampurno.

Sri Bathoro Katong biso menaklukkan Bantar Angin nanging naliko babat alas Wengker dedemit ing kono ngamuk mongko Wali Songlah sing ngatasi, sahinggo sukseslah Bathoro katong mendirikan Kadipaten Ponorogo dibawah kekuasaan Mojopahit.

Ki Ageng Kutu nduweni anak 3, Niken Gandini didadekne permaisurine Bathoro Katong , Suromenggolo diangkat murid, lan Surohandoko didadeake demang ing Ngampel.”

Sajak’e dongeng’e Mbah Warsito wis rampung tapi aku sek penasaran menyang Warok Suromenggolo, tapi aku wes gak tego arep takon maneh wes jam siji bengi sajak’e Mbah Warsito wes arep sayah, Aku yo erep ndelok MU Vs Arsenal kok. Mongko aku pamitan, teko ngomah aku nyetel tipi Liga Inggris wes lekas menit ke limo, kasangku tak grayahi “Dos…rokokku ketinggalan”

Sumber : The Loe

Advertisements